منازعاتی بر پایه مذهب

Program Picture
منازعاتی بر پایه مذهب
دی ۲۷, ۱۳۹۸

جنگ دینی را غالبا جنگی ناشی از تفاوت‌های مذهبی می‌دونن که می‌تونه بین دو دولت با دین‌های متفاوت و یا بین فرقه‌های مختلف یک دین صورت بگیره و یا اینکه گروهی با انگیزه مذهبی برای گسترش اعتقادات خود به اعمال خشونت آمیز دست بزنند و یا اینکه گروهی دیگر را به خاطر داشتن اعتقادات و باورهایی متفاوت، سرکوب کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه