مناجات و مطالعه کتب و آثار مقدّسه و مناجات
دی ۲۸, ۱۳۹۷

بخشی از کتاب آئین بهائی، نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم. در این قسمت: خواندن دعا و مناجات در آئین بهائی، متضمن آداب یا حرکات خاصی …

ثبت نام در خبرنامه