به یاد قربانیان انسان‌ستیزی

به یاد قربانیان انسان‌ستیزی
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷

با مناجاتی از حضرت بهاءالله برای آزادی همه انسان‌ها دعا می‌کنیم.

ثبت نام در خبرنامه