مناجات
اسفند ۷, ۱۳۹۶

تلاوت یکی از مناجات‌های نازله از قلم حضرت بهاءالله با صدای امیر حقیقی.

ثبت نام در خبرنامه