نماهنگ
مناجاتی با اجرای محمد ترکی
بهمن ۹, ۱۳۹۹
در این قسمت از Studio Sessions از وبسایت بهائی بلاگ در لندن همراه محمد ترکی هستیم با اجرای قطعه‌ای از آثار حضرت بهاءالله.

ثبت نام در خبرنامه