مناجاتی از حضرت عبدالبهاء به سوئدی
دی ۲۶, ۱۳۹۸

مناجاتی از حضرت عبدالبهاء با اجرای سوفی، راسموس، ساشا، و نورا

خدایا، هدایت نما، حفظ فرما. سراج روشن کن و ستاره درخشنده نما. تویی مقتدر و توانا

حضرت عبدالبهاء

ثبت نام در خبرنامه