ملا علی بسطامی – بخش ۲

Program Picture
ملا علی بسطامی – بخش ۲
تیر ۱۷, ۱۳۹۹

خروج ملا علی بسطامی از شیراز به امر حضرت باب. ورود به بغداد و سپس کاظمین. اعلان آیین حضرت باب، ملاقات با طاهره قرهالعین، حضور در مرقد حضرت علی و تلاوت زیارتنامه از جانب حضرت باب و تسلیم توقیع حضرت باب به شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر کلام.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه