ملاحظه و جانبداری و توجه به سایرین

ملاحظه و جانبداری و توجه به سایرین
مرداد ۳۰, ۱۳۹۷

فرزندانمان را چگونه تربیت کنیم تا به عواطف و احساسات دیگران اعتناء و توجه نشان دهند تا موجبات آزردگی خاطر کسی را فراهم نسازند و همیشه مراقب باشند که رفتارها و گفتارشان چه تاثیری بر دیگران خواهد گذاشت بدون حس مهر طلبی.

ثبت نام در خبرنامه