ملاحسین بشرویه‌ای – بخش ۱

ملاحسین بشرویه‌ای – بخش ۱
دی ۳, ۱۳۹۸

قسمت اول شرح حال ملا حسین بشرویه‌ای. اولین شخصی که به حضرت باب و ادعای ایشان به عنوان شارع آیین بابی ایمان آورد.

ثبت نام در خبرنامه