ملاحسین بشرویه‌ای – بخش ۵

ملاحسین بشرویه‌ای – بخش ۵
بهمن ۱, ۱۳۹۸

قسمت پنجم از شرح احوال ملاحسین بشرویه‌ای ملقب به باب الباب. اولین مومن به حضرت باب.
امان خواستن عده‌ای در بارفروش از ملاحسین.

ثبت نام در خبرنامه