مقصود از زندگی
دی ۱۴, ۱۳۹۷

بخشی از کتاب آئین بهائی، نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم. در این قسمت: این موضوع از جمله مسائل مهم همه ادیان به شمار می‌رود. در آثار شریعت بهائی به این موضوع از جهات مختلف توجه شده است.

ثبت نام در خبرنامه