مقرّرات عبادتی و اخلاقی: عفّت و عصمت

Program Picture

پیک یزدان

مقرّرات عبادتی و اخلاقی: عفّت و عصمت
۲۳ بهمن ۱۳۹۸

دین به آدمی آموخته است که چه بد است و چه خوب است. علم در ذات خود با اخلاق کاری ندارد. اخلاق می‌گوید که قتل بد است، بقاء دیگران حق آنان است و تشفی انگیزه‌ها بای در حدی باشد که موجب زحمت دیگران نشود و این دین است که به ما تعلیم می‌دهد اصول اخلاقی را رعایت نماییم. چون دین در تکامل است اخلاق نیز در تکامل است. امّا نمی‌توان گفت که هر چه علم تکامل یابد رعایت اخلاق نیز به همان درجه تکامل می‌یابد. زیرا آنچه امروز محسوس و ملموس است، آن است که علم به نحوی کاملا بی‌سابقه در سده‌های نوزدهم و بیستم تکامل داشته ولیکن تمسّک به اصول اخلاقی بسیار کاهش یافته و در غالب موارد چه در سطح جهانی و چه در گروه‌های محلّی و منطقه‌ای نادیده تلقی گشته است. حال آنکه مظهر الهی عصر، عالی‌ترین اصول اخلاقی را به عالم انسانی تعلیم فرموده است.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه