مقرّرات عبادتی و اخلاقی: صلات

Program Picture

پیک یزدان

مقرّرات عبادتی و اخلاقی: صلات
۱۸ بهمن ۱۳۹۸

نکتۀ دیگر که باید بیان شود صدور امر حضرت بهاءالله به جمع‌آوری آیات است علاوه بر جمع‌آوری آثار حضرت باب هر روز از گوشه و کنار جهان الواح حضرت بهاءالله به خط آن حضرت و یا به مهر و امضای مبارکشان و خطاب به بهائیان به دست می‌آید، سواد برداشته می‌شود یعنی نسخه‌برداری می‌شود و به جمع هزاران لوح از الواح آن حضرت افزوده می‌گردد. مجموعۀ این آثار اقیانوس عظیم، بحر زخّاری از معارف الهیّه است.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه