مقرّرات عبادتی و اخلاقی: تلاوت آیات

Program Picture

پیک یزدان

مقرّرات عبادتی و اخلاقی: تلاوت آیات
۱۷ بهمن ۱۳۹۸

نخستین فریضه در مبحث عبادات بهائی، اصولا نخستین فریضۀ شخص بهائی، عرفان حقّ است. کتاب اقدس اثر حضرت بهاءالله با بیان این فریضه آغاز می‌گردد. در مبحث اصل توحید خداوند به استناد آثار بهائی گفته‌ایم که عرفان ذات حقّ محال است و لذا عرفان مظهر الهی در هر دور عرفان حقّ است. حضرت بهاءالله در لوح مبارک خطاب به شیخ سلمان می‌فرمایند: «ای سلمان سبیل کل به ذات قدم مسدود بوده و طریق کل مقطوع خواهد بود و محض فضل و عنایت، شموس مشرقه از افق احدیه را بین ناس ظاهر فرموده و عرفان این انفس مقدّسه را عرفان خود قرار فرموده».

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه