مقرّرات عبادتی و اخلاقی: تقوی و وَرَع

Program Picture

پیک یزدان

مقرّرات عبادتی و اخلاقی: تقوی و وَرَع
۲۱ بهمن ۱۳۹۸

مظاهر الهیه، پیامبران آسمانی، خود جوهر استقامت بوده‌اند و هر گونه بلا و جفا به خود خریده‌اند تا کلمۀ الهیه را ترویج نمایند و در هدایت مردمان توفیق یابند. حیات حضرت بهاءالله و دیگر طلعات مقدّس بهائی گویای استقامت عظیم آن بزرگواران بر امر الهی بوده است. استقامت انبیاء و اوصیاء و اولیاء به نصّ همۀ کتاب‌های آسمانی خدا، از جمله دلائل حقانیت آنها بوده است. حضرت بهاءالله می‌فرمایند: «به راستی می‌گویم آنچه الیوم اعظم و اسبق کلّ اعمال است استقامت بر امر بوده.» و نیز می‌فرمایند: «اکلیل اعمال استقامت است به آن متمسک شوید و اعظم از کل مقامات است به آن ناظر باشید.»

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه