مقاومت روحی روانی چیست؟

Program Picture

خبرنگار

مقاومت روحی روانی چیست؟
۱۱ آبان ۱۴۰۱

گفتگو با: خانم پریسا افشین، مشاور و تراپیست.

آن چه اغلب در رویارویی با سختی‌ها فراموش می‌شود، سلامت روحی و مقاومت روانی است که به خصوص در این مواقع حائز اهمیت‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه