مقاله‌ شخصی سیاح – بخش ۱

Program Picture
مقاله‌ شخصی سیاح – بخش ۱
خرداد ۲۲, ۱۳۹۹

یکی از آثار قلمی حضرت عبدالبهاء – فرزند ارشد حضرت بهاءالله و جانشین ایشان – که در آن تاریخی مختصر از ظهور حضرت باب و حضرت بهاءالله آمده است. همچنین مفاهیم اخلاقی و فلسفی و اجتماعی بسیاری در آن دیده می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه