مقابله با سوانح طبیعی

مقابله با سوانح طبیعی
مرداد ۲۵, ۱۳۹۸

جامعه جهانی بهائی میزبان بحث و گفتگوی پرشوری برای بررسی ارتباط توانمندی و آمادگی محلی و کمک‌های ملی و بین‌المللی بود.

ثبت نام در خبرنامه