مفهوم عدالت در زمان قاجار

Program Picture
مفهوم عدالت در زمان قاجار
بهمن ۹, ۱۳۹۵

مفهوم عدالت در ایران زمان قاجار، فهم گوناگون طبقه‌های اجتماعی از مفاهیمی همچون عدالت، ملت و … در این قسمت از برنامه‌ راه تازه. برنامه‌ای از هومن عبدی، استاد وحید خرسندی و پارسا فنائیان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه