مفهوم شهروندی
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۶

میهمان گفت‌وگوی این هفته دکتر شاپور راسخ، استاد جامعه شناسی و اقتصاد و مشاور سابق یونسکو، در مورد مفهوم شهروندی و امتیازات، حقوق و تکالیف شهروند در آثار بهائی صحبت می‌کند.

ثبت نام در خبرنامه