مفهوم رنج و سختی
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۶

در قدم اول نگاهی خواهیم داشت متفاوت به مفهوم رنج و سختی و ارتباط آن با هدف زندگی انسان. در این برنامه تلاش خواهیم کرد تا با تمرین انفرادی به شما کمک کنیم تا راه دستیابی به عمق وجودتان را آغاز کنید.

ثبت نام در خبرنامه