مفهوم اقتدار در تربیت

Program Picture
مفهوم اقتدار در تربیت
دی ۲۰, ۱۳۹۷

مفهوم ثبات و قدرت در تربیت کودکان، نسبت به گذشته تغییر کرده؛ اقتدار والدین در جهت یادگیری با ثبات و آگاهی و آرامش همراه است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه