مفاوضات
مرداد ۱۰, ۱۳۹۸

کتاب مفاوضات حاصل مکالمه‌ حضرت عبدالبهاء و کلیفورد بارنی بر سر میز ناهار است که موضوعات متمرکز مسائل دینی است.

ثبت نام در خبرنامه