۱۱ تیر ۱۳۹۹

معنای فرهنگ در عصر ما

تعریف واژه “فرهنگ” در زمان های مختلف، دستخوش تغییر و تکامل شده است. تعریفی که مردم‌شناسان، جامعه‌شناسان و روان‌شناسان در عرصه‌های مختلف روان‌شناسی از فرهنگ، انسان با فرهنگ و همچنین یک جامعه فرهنگی ارائه کرده‌اند با هم اشتراکات و همچنین تفاوت‌هایی دارد. سوال این جا است که در این میان آیا می‌توان در پرورش و بالندگی فرهنگ در فرد و جامعه، نقشی را برای دین و تعالیم روحانی در نظر گرفت؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت باشد، آئین بهائی در این زمینه چه نقشی به عهده دارد و چه شاخص‌های فرهنگی را از طریق تعالیم‌اش نمایان می‌کند؟

ارتباط بین فرهنگ و تعریف آیین بهائی از انسان، رفتار انسان با هم نوع خویش و همچنین منشی که باید در رابطه با سایر جانداران داشته باشد، تاکید بر لزوم هنر به ویژه موسیقی، اعتقادش به برابری انسان‌ها فارغ از جنسیت، مذهب، نژاد و ملیت و مواردی بسیار از این دست، موضوع بیست و نهمین قسمت برنامه برنامه صد پرسش صد پاسخ می باشد.

سایر مقاله‌ها
post thumb
post icon

نان بودن

post thumb
post icon

این گوی بلورین

post thumb
post icon

سایۀ همسایه

news letter image

ثبت نام در خبرنامه