کوفی عنان – بخش ۳

معماران صلح
کوفی عنان – بخش ۳
مهر ۱۲, ۱۳۹۴

هومن عبدی در این برنامه برای آخرین بار به زندگی کوفی عنان یکی از دو برنده ی جایزه ی نوبل صلح سال 2001 میلادی و هفتمین دبیر کل ّ سازمان ملل متّحد خواهد پرداخت.

ثبت نام در خبرنامه