وانگاری موتا ماتای – بخش ۴

وانگاری موتا ماتای – بخش ۴
بهمن ۴, ۱۳۹۴

در این قسمت برای بار آخر هومن عبدی به زندگی خانم وانگاری موتا ماتای برنده ی جایزه ی نوبل صلح سال ۲۰۰۴ میلادی خواهد پرداخت.

ثبت نام در خبرنامه