وانگاری موتا ماتای – بخش ۳

Program Picture
وانگاری موتا ماتای – بخش ۳
دی ۲۷, ۱۳۹۴

در این قسمت باز هم هومن عبدی به زندگی وانگاری موتا ماتای می‌پردازد؛ به کمربند سبز و مشکلات او با دولت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه