هیئت چهارجانبه‌ گفتگوی ملی تونس – بخش ۱

هیئت چهارجانبه‌ گفتگوی ملی تونس – بخش ۱
بهمن ۳, ۱۳۹۵

هیئت چهارجانبه‌ گفت و گوی ملی تونس تشکیل شده از چهار تشکل که باعث شدند پس از سقوط بن علی دیکتاتور تونس، این کشور به جنگ فرسایشی دچار نشود. هومن عبدی از این هفته به این برنده‌ جایزه‌ نوبل صلح سال ۲۰۱۵ می‌پردازد.

ثبت نام در خبرنامه