ملاله یوسف زی – بخش ۱

ملاله یوسف زی – بخش ۱
دی ۱۲, ۱۳۹۵

ملاله یوسف زی جوان ترین کسی است که نوبل صلح گرفته. هومن عبدی از این قسمت از معماران صلح، به زندگی او می پردازد.

ثبت نام در خبرنامه