ملاله یوسف زی – بخش ۱

Program Picture
ملاله یوسف زی – بخش ۱
دی ۱۲, ۱۳۹۵

ملاله یوسف زی جوان ترین کسی است که نوبل صلح گرفته. هومن عبدی از این قسمت از معماران صلح، به زندگی او می پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه