محمّد یونس – بخش ۲

Program Picture
محمّد یونس – بخش ۲
فروردین ۱۵, ۱۳۹۵

موضوع این قسمت از برنامه ی معماران صلح یک بار دیگه محمد یونس یکی از دو برنده ی جایزه ی نوبل صلح سال ۲۰۰۶ است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه