محمّد یونس – بخش ۲

Program Picture

معماران صلح

محمّد یونس – بخش ۲
۱۵ فروردین ۱۳۹۵

موضوع این قسمت از برنامه ی معماران صلح یک بار دیگه محمد یونس یکی از دو برنده ی جایزه ی نوبل صلح سال ۲۰۰۶ است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه