محمّد یونس – بخش ۱

محمّد یونس – بخش ۱
فروردین ۸, ۱۳۹۵

هومن عبدی مجری برنامه ی معماران صلح از این هفته به یکی از دو برنده ی جایزه ی نوبل صلح سال ۲۰۰۶ محمد یونس خواهد پرداخت

ثبت نام در خبرنامه