محمّد یونس – بخش ۱

Program Picture

معماران صلح

محمّد یونس – بخش ۱
۰۸ فروردین ۱۳۹۵

هومن عبدی مجری برنامه ی معماران صلح از این هفته به یکی از دو برنده ی جایزه ی نوبل صلح سال ۲۰۰۶ محمد یونس خواهد پرداخت

news letter image

ثبت نام در خبرنامه