شیرین عبادی – بخش ۱

شیرین عبادی – بخش ۱
آذر ۸, ۱۳۹۴

از این برنامه ی معماران صلح، هومن عبدی به زندگی خانم شیرین عبادی خواهد پرداخت.

ثبت نام در خبرنامه