جیمی کارتر – بخش ۱

معماران صلح
جیمی کارتر – بخش ۱
آبان ۱۷, ۱۳۹۴

جیمی کارتر برنده ی نوبل صلح در سال دو هزار و دو میلادی

ثبت نام در خبرنامه