توکّل کرمان – بخش ۳

توکّل کرمان – بخش ۳
آبان ۱۶, ۱۳۹۵

هومن عبدی برای آخرین بار به توکل کرمان یکی از سه زن برنده ی جایزه ی نوبل صلح سال ۲۰۱۱ می پردازد

ثبت نام در خبرنامه