توکّل کرمان – بخش ۳

Program Picture

معماران صلح

توکّل کرمان – بخش ۳
۱۶ آبان ۱۳۹۵

هومن عبدی برای آخرین بار به توکل کرمان یکی از سه زن برنده ی جایزه ی نوبل صلح سال ۲۰۱۱ می پردازد

news letter image

ثبت نام در خبرنامه