معماران صلح – (برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۷

معماران صلح – (برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۷
خرداد ۲۲, ۱۴۰۰

توبیاس میکاییل کارل آشر، یکی از دو برند جایزه صلح نوبل سال هزار و نه‌صد و یازده میلادی

ثبت نام در خبرنامه