باراک حسین اوباما – بخش ۵

باراک حسین اوباما – بخش ۵
مرداد ۱۰, ۱۳۹۵

شرکت باراک اوباما برنده ی نوبل صلح سال ۲۰۰۹ درانتخابات ریاست جمهوری برای رسیدن به این پست برای دومین بار، دوره ی دوم ریاست جمهوری او و برخی سیاست های کلی اوباما در این قسمت از معماران صلح.

ثبت نام در خبرنامه