باراک حسین اوباما – بخش ۳

باراک حسین اوباما – بخش ۳
تیر ۲۷, ۱۳۹۵

زندگی سیاسی اوباما؛ انتخابات ریاست جمهوری در این قسمت از معماران صلح.

ثبت نام در خبرنامه