الن جانسون سیرلیف – بخش ۱

الن جانسون سیرلیف – بخش ۱
شهریور ۱۴, ۱۳۹۵

در سال ۲۰۱۱ سه زن برنده‌ی جایزه‌ی نوبل صلح شدند که هومن عبدی از این قسمت به زندگی الن جانسون سیرلیف می‌پردازد.

ثبت نام در خبرنامه