اتّحادیه ی اروپا – بخش ۲

Program Picture

معماران صلح

اتّحادیه ی اروپا – بخش ۲
۳۰ آبان ۱۳۹۵

هومن این هفته هم مثل هفته گذشته در رابطه با اتحادیه اروپا برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۱۲ میلادی برای شما صحبت می کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه