اتّحادیه ی اروپا – بخش ۱

Program Picture

معماران صلح

اتّحادیه ی اروپا – بخش ۱
۲۳ آبان ۱۳۹۵

برنده‌ی جایزه‌ی نوبل صلح سال ۲۰۱۲ میلادی اتحادیه‌ی اروپاست. هومن عبدی در این قسمت از این اتحادیه‌ی اروپا برایمان می‌گوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه