معضل جهانی تبعیض و راه‌حل‌های روحانی

Program Picture
معضل جهانی تبعیض و راه‌حل‌های روحانی
اسفند ۱۶, ۱۳۹۶

گفتگو با: دکتر دریک اسمیت، نویسنده و استاد دانشگاه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه