۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

معرفی نمایشنامه شنیداری نرگس شیراز

آیین بهائی به سه عالم حق، امر و خلق معتقد است. عالم حق متعلق است به ذات غیب پروردگار که غیر قابل شناخت و دستیابی می‌باشد، عالم خلق نیز متعلق به ما انسان هاست. و اما عالم امر، عالمی منحصر به مظاهر ظهور یا همان پیامبران الهی است که واسطه بین عالم حق و عالم خلق هستند. در واقع به واسطه این عالم ارتباط بین حق و خلق برقرار می‌شود. چرا که مسیر مستقیم و بی واسطه برای درک ذات احدیت وجود ندارد.

پیامبران الهی مشترکاتی با عالم حق و نیز همانندی‌هایی با عالم خلق دارند. آنها علاوه بر آن که حامل و رساننده پیام حق در اعصار گوناگون برای بشر هستند، در این دنیا مانند سایر انسان‌ها زندگی می‌کنند، دوران‌های مختلف سنی را پشت سر می‌گذارند. بعضی ازدواج کرده‌اند و فرزند یا فرزندانی از خود به یادگار گذاشته‌اند و  خاطراتی از زندگی بشری آنان در تاریخ باقی مانده است.

بی گمان وقتی از لحاظ زمانی، به دوران رسالت یک پیامبر نظیر حضرت باب (سید علی محمد) نزدیک باشیم شواهد تاریخی زنده‌تر و روشن‌تری از آن دوران در اختیار داریم. جدا از آثار بی‌شماری که از دوران کوتاه و شگفت‌انگیز رسالت حضرت باب (سید علی محمد) از خود ایشان به یادگار داریم، افراد گوناگون که در طول این مدت با ایشان در ارتباط بوده‌اند نیز گاه این دوران را از زاویه دید خود نگریسته و نگرش خویش را به تاریخ سپرده‌اند تا امروز به ما و در آینده به آینده‌گان سپرده شود. بدون تردید مرور این ایام تاریخی و روحانی، از نگاه همسر حضرت باب بسیار جذاب و همچنین حائز اهمیتی به سزا می‌باشد. خدیجه بیگم نزدیک‌ترین فرد به ایشان بودند و عشقی عمیق میان آن دو موج می‌زد. تا آن جا که وقتی حضرت باب ( سید علی محمد ) در قلعه ماکو زندانی بودند و برای همسرشان نامه می‌نوشتند قطرات اشک، جوهر را از روی کاغذ می‌شست.

نرگس شیراز نمایشنامه‌ای است در چند قسمت که دوران رسالت حضرت باب ( سید علی محمد ) را از نگاه خدیجه بیگم همسر ایشان برای ما به تصویر می‌کشد. از دوران کودکی که با یکدیگر همسایه و هم بازی بودند تا زمانی که به عقد ایشان در آمدند و زندگی مشترک را آغاز کردند. از زمانی که احمد اولین و تنها فرزندشان به دنیا آمد و خیلی زود از دنیا رفت، تا زمان اظهار امر و  باران مصائبی که  یکی پس از دیگری بر سرشان باریدن گرفت. از ایام کوتاه آغاز رسالت تا شهادت در تبریز و نیز آن چه که بعد از شهادت ایشان برای خدیجه بیگم مقدر شده بود.

پادکست نرگس شیراز به صورت یک نمایش‌نامه شنیداری برای نخستین بار دوران رسالت حضرت باب (سید علی محمد) را از زبان همسر عالی قدر ایشان خدیجه بیگم بیان می‌کند. شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنیم.

 

نظرات و دیدگاه نویسنده این مطلب مستقل بوده و لزوما دیدگاه‌ رسمی جامعه‌ بهائی را منعکس نمی‌کند.

سایر مقاله‌ها
post thumb
post icon

نان بودن

post thumb
post icon

این گوی بلورین

post thumb
post icon

سایۀ همسایه

news letter image

ثبت نام در خبرنامه