معبد ملی بهائی در پاپوا گینه نو

Program Picture
معبد ملی بهائی در پاپوا گینه نو
دی ۲۰, ۱۳۹۸

ساخت معبد ملی بهائی در پاپوآ گینه نو در پورت مورزبی در حال پیشرفت است. این معبد نخستین معبد ملی است که مخصوص ساکنان یک کشور ساخته می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه