معبد بهائی در شیلی – بخش ۲
آذر ۲۵, ۱۳۹۵

طراحی یک معبد چگونه می‌تواند از روحیه یک معمار الهام بگیرد؟ سیامک حریری معمار آخرین معبد بهائی در شیلی از نوع طراحی این معبد می‌گوید.

ثبت نام در خبرنامه