مظاهر قدرت در خانواده
خرداد ۱۹, ۱۳۹۹

قدرت به چه معناست؟ چه کسی را می‌توانیم قدرتمند بنامیم؟ تفاوت سلطه‌گری با توانمندسازی چیست؟ مصادیق سلطه‌جویی در خانواده کدامند؟ اگر بخواهید رفتارهای سلطه‌جویانه را به رفتارهایی که در جهت توانمندسازی خودتان و سایر اعضای خانواده است تبدیل کنید، چه می‌کنید؟ با ما و مهمانانمان، آرش و شیدا در آش و آشیانه همراه باشید تا در حین پختن بادمجان شکم پر، پاسخ آن‌ها به این پرسش‌ها را دریابید.

ثبت نام در خبرنامه