مصرف‌گرایی
مهر ۲۷, ۱۴۰۰

در این برنامه ضمن توضیح روشن مقوله مصرف‌گرایی و برشمردن برخی تبعات آن برای نسل بشر، مطالبی در باب منطق مصرف‌گرایی و علل به وجود آمدن پدیده آن نیز عنوان می‌گردد.

ثبت نام در خبرنامه