Program Picture

مصاحبه درباره نگاهی کوتاه به روح برابری جنسیتی

بهمن ۲۴, ۱۴۰۱

امروز در گفتگو با خانم سفیرا رامش‌فر، نماینده جامعه جهانی بهائی در دفتر سازمان ملل متحد، درباره مستند «نگاهی کوتاه به روح برابری جنسیتی» گپی می‌زنیم. خانم رامش‌فر از راه‌کارهای دستیابی به برابری جنسیتی و تاثیر آن‌ها در جامعه برامون می‌گن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه